สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
E-learning เด็กบัญชี   เรียนบัญชีออนไลน์ อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียบบัญชีได้
  กลับสู่หน้าหลัก
วิชา : Intermediate Accounting II

Interediate II KU Chapter 13

 

วีดีโอตัวอย่าง

Inter II ( Bond Payable)   

Bond Payable - Premium   

 

Long Term Liability มีอะไรบ้าง   

 

 

รายละเอียดบทเรียนในหลักสูตร  
บทที่ 1 แนะนำ Inter II
บทที่ 2 แนะนำ Chapter 13
บทที่ 3 Chapter 13 : สรุปการลงบัญชี
บทที่ 4 Chapter 13 : Purchase (Gross & Net)
บทที่ 5 Chapter 13 : Current Liability & Adjustment
บทที่ 6 Chapter 13 : Refundable Deposit
บทที่ 7 Chapter 13 : Interest Bearing Note Payable
บทที่ 8 Chapter 13 : Zero-Interest-Bearing Note Payable
บทที่ 9 Chapter 13 : เทคนิค Warranty แถมประกัน
บทที่ 10 Chapter 13 : เทคนิค Warranty ขาย
บทที่ 11 Chapter 13 : เทคนิค Gift Certificate
บทที่ 12 Chapter 13 : เทคนิค Coupon Liability
บทที่ 13 Chapter 13 : เทคนิค Premium Liability
บทที่ 14 แนะนำ Chapter 14
บทที่ 15 Chapter 14 : ประเภทของหุ้นกู้
บทที่ 16 Chapter 14 : ตัวอย่าง at Par
บทที่ 17 Chapter 14 : ตัวอย่าง at Premium
บทที่ 18 Chapter 14 : ตัวอย่าง at Discount
บทที่ 19 Chapter 14 : Bond Issued between Interest Date at Par
บทที่ 20 Chapter 14 : Bond Issued between Interest Date at Premium & Discount
     
จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน
15 วัน 1,400  บาท
30 วัน 1,500  บาท
45 วัน 1,800  บาท
60 วัน 2,000  บาท
 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์