สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
E-learning เด็กบัญชี   เรียนบัญชีออนไลน์ อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียบบัญชีได้
  กลับสู่หน้าหลัก
วิชา : Intermediate Accounting I

Intermediate I KU Chapter 7, 8, 9

 

วีดีโอตัวอย่าง

Present Value of Note Receivable   

Note Receivable

 

Aging Account Receivable   

Allowance for Doubtful Account 

 

Account Receivable (Net&Gross)   

Account Receivable   

 

รายละเอียดบทเรียนในหลักสูตร  
บทที่ 1 แนะนำวิชา Intermediate I
บทที่ 2 Chapter 7: อธิบายรายละเอียดบทเรียน
บทที่ 3 Chapter 7 : AR วงจรของ ลูกหนี้
บทที่ 4 Chapter 7 : AR รู้จัก Discount
บทที่ 5 Chapter 7 : AR การบันทึก Gross & Net
บทที่ 6 Chapter 7 : AR ตัวอย่างการบันทึก แบบ Gross & Net
บทที่ 7 Chapter 7 : AR 3 วิธีในการตั้ง Allowance for doubtfull A/C
บทที่ 8 Chapter 7 : AR วิธีการคิด % of Sale, % of AR
บทที่ 9 Chapter 7 : AR Aging
บทที่ 10 Chapter 7 : AR Written of & Recovery
บทที่ 11 Chapter 7 : NR รู้จักกับตั๋วเงินรับ
บทที่ 12 Chapter 7 : NR วิธีการหา Present Value (PV)
บทที่ 13 Chapter 7 : NR Zero Interest + Amortization (Discount)
บทที่ 14 Chapter 7 : NR Intereast Bearing + Amortization(Discount)
บทที่ 15 Chapter 7 : Intereast Bearing + Amortization(Premium)
บทที่ 16 Chapter 7 : NR for Property,Goods
บทที่ 17 Chapter 7 : NR Dishonored Note
บทที่ 18 Chapter 7 : AR Secured Borrowing นำลูกหนี้ไปค้ำประกัน
บทที่ 19 Chapter 7 : AR ตัวอย่างบันทึก 2 ฝั่งของการค้ำประกัน
บทที่ 20 Chapter 7 : AR Sale of AR (with & without Guarantee)
บทที่ 21 Chapter 7 : Petty Cash
บทที่ 22 Chapter 7 : Bank Reconciliation ความหมาย
บทที่ 23 Chapter 7 : Bank Reconciliation เทคนิคการจำ
บทที่ 24 Chapter 7 : Bank Reconciliation การทำ Error
บทที่ 25 Chapter 7 : Bank Reconciliation Adjusting
บทที่ 26 Chapter 7 : ตัวอย่าง Bank Reconciliation
บทที่ 27 Chapter 8 : แนะนำบทเรียน
บทที่ 28 Chapter 8 : ทบทวน Periodic & Perpetual
บทที่ 29 Chapter 8 : บันทึกแบบ Net & Gross
บทที่ 30 Chapter 8 : เทคนิคการจำสูตร
บทที่ 31 Chapter 8 : อธิบายความต่างของทุกวิธี
บทที่ 32 Chapter 8 : คำนวณแบบ FIFO ตามวิธี Periodic
บทที่ 33 Chapter 8 : คำนวณแบบ Weighted Average ตามวิธี Periodic
บทที่ 34 Chapter 8 : คำนวณแบบ Simple Average ตามวิธี Periodic
บทที่ 35 Chapter 8 : คำนวณแบบ LIFO ตามวิธี Periodic
บทที่ 36 Chapter 8 : คำนวณแบบ FIFO ตามวิธี Perpetual
บทที่ 37 Chapter 8 : คำนวณแบบ Moving Average ตามวิธี Perpetual
บทที่ 38 Chapter 8 : คำนวณแบบ LIFO ตามวิธี Perpetual
บทที่ 39 Chapter 9 : แนะนำบทที่ 9
บทที่ 40 Chapter 9 : LCNRV (Individual)
บทที่ 41 Chapter 9 : LCNRV (Group)
บทที่ 42 Chapter 9 : LCNRV (Recovery)
บทที่ 43 Chapter 9 : Gross Profit Method
บทที่ 44 Chapter 9 : Percentage of sale
บทที่ 45 Chapter 9 : Percentage of cost
บทที่ 46 Chapter 9 : Retail Price Method
บทที่ 47 Chapter 9 : Convention Method
บทที่ 48 Chapter 9 : Cost Method
     
จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน
15 วัน 1,400  บาท
30 วัน 1,500  บาท
45 วัน 1,800  บาท
60 วัน 2,000  บาท
 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์