สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
E-learning เด็กบัญชี   เรียนบัญชีออนไลน์ อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียบบัญชีได้
  กลับสู่หน้าหลัก
วิชา : Eng for Acc : Vocab

 

      หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กบัญชี English for Accounting เป็นหลักสูตรที่ทำขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC ดังนั้นหลายมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนวิชาบัญชีจากที่เรียนเป็นภาษาไทย ก็ได้ปรับมาเรียนด้วย TextBook ทั้งหมด ซึ่งเป็นหนังสือบัญชีที่เป็นภาษาอังกฤษหมด     

      จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้น้องๆ เด็กบัญชีทุกถึงกับตกใจเสียสติกันไปเลย เพราะแค่เนื้อหาบัญชีก็ยากแล้ว ยังต้องมีเรื่องภาษามากวนใจอีก ดังนั้นทางทีมงานเด็กบัญชีติวเตอร์จึงสรรค์สร้างหาวิธีการที่จะช่วยให้น้องๆ เตรียมพร้อมกับการเรียนบัญชีแบบ Go Inter

     พี่อัส และ พี่น้ำ (ติวเตอร์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ) รวมพลังคิดเทคนิคในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้น้องรู้วิธีการออกเสียง คำแปล และความหมายอย่างละเอียดทางบัญชี ตลอดจนคิดวิธีการทดสอบผ่านระบบ ติวออนไลน์ ให้กับน้องๆ 

 

 

คลิปแนะนำบทเรียน ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กบัญชี

 

คลิปแนะนำบทเรียน คำศัพท์บัญชี Accouting Vocabulary

 

ตัวอย่างคลิปวัดีโอสอนบัญชีในบทเรียน


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

รายละเอียดบทเรียนในหลักสูตร  
บทที่ 1 General ทั่วไป
บทที่ 2 Record Transaction การบันทึกบัญชี
บทที่ 3 Accounting Cycle วงจรบัญชี
บทที่ 4 Financial Statement งบการเงิน
บทที่ 5 Adjusting and Closing Entry ปรับปรุงและปิดบัญชี
บทที่ 6 Merchandising firm ธุรกิจซื้อมาขายไป
บทที่ 7 Special Journal สมุดรายวันเฉพาะ
บทที่ 8 Voucher System ระบบใบสำคัญ
บทที่ 9 Cash & Bank เงินสดเงินฝากธนาคาร
บทที่ 10 Accounts Receivable บัญชีลูกหนี้
บทที่ 11 Note Receivable บัญชีตั๋วเงิน
บทที่ 12 Inventory สินค้าคงเหลือ
บทที่ 13 Investment เงินลงทุน
บทที่ 14 Plant Property & Equipment ที่ดิน, อาคาร, อุปกรณ์
บทที่ 15 Value มูลค่า
บทที่ 16 Liability หนี้สิน
บทที่ 17 Equity ส่วนของเจ้าของ
บทที่ 18 Revenue รายได้
บทที่ 19 Expenses ค่าใช้จ่าย
บทที่ 20 Cost ต้นทุน
บทที่ 21 เทคนิคการจำศัพท์
     
จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน
15 วัน 1,400  บาท
30 วัน 1,500  บาท
45 วัน 1,800  บาท
60 วัน 2,000  บาท
 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์