สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
E-learning เด็กบัญชี   เรียนบัญชีออนไลน์ อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียบบัญชีได้
  กลับสู่หน้าหลัก
วิชา : เงินสดและเงินฝากธนาคาร ยกเลิกการลงทะเบียน

      เนื้อหาในบทนี้จะเน้นเกี่ยวกับ เงินสดย่อย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แนวข้อสอบส่วนใหญ่จะให้ทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถจัดทำได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ น้องๆ ต้องจำหลักการบวก และหลักการหัก ว่ารายการแต่ละรายการนั้น จะต้องนำไปกระทบฝั่งไหน

 

 

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ตะลุยโจทย์ : เงินสดย่อย (ข้อ9-1)

ตะลุยโจทย์ : งบกระทบยอดเงินฝาก (ข้อ9-4)

 

ตะลุยโจทย์ : งบกระทบยอดเงินฝาก (ข้อ9-6)

ตะลุยโจทย์ : งบกระทบยอดเงินฝาก (ข้อ9-10)

 

รายละเอียดบทเรียนในหลักสูตร  
บทที่ 1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
บทที่ 2 ชีทสรุป เงินสดย่อยและเงินฝากธนาคาร
บทที่ 3 แบบฝึกหัด ข้อ 9-1 (เงินสดย่อย อย่างง่าย)
บทที่ 4 แบบฝึกหัด ข้อ 9-2 (เงินสดย่อย ปานกลาง)
บทที่ 5 แบบฝึกหัด ข้อ 9-3 (แนวข้อสอบเงินสดย่อย)
บทที่ 6 แบบฝึกหัด ข้อ 9-4 (งบกระทบยอดเงินฝาก ง่าย)
บทที่ 7 แบบฝึกหัด ข้อ 9-5 (งบกระทบยอดเงินฝาก ง่ายมาก)
บทที่ 8 แบบฝึกหัด ข้อ 9-6 (งบกระทบยอดเงินฝาก ยาก)
บทที่ 9 แบบฝึกหัด ข้อ 9-7(งบกระทบยอด แบบยาก)
บทที่ 10 แบบฝึกหัด ข้อ 9-8 (งบกระทบยอด ปานกลาง)
บทที่ 11 แบบฝึกหัด ข้อ 9-9 (งบกระทบยอด ควรฝึกก่อนไปสอน)
บทที่ 12 แบบฝึกหัด ข้อ 9-10 (แนวข้อสอบยากขั้นเทพ)
     
จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน
15 วัน 300  บาท
30 วัน 500  บาท
45 วัน 700  บาท
60 วัน 900  บาท
 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์