สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
E-learning เด็กบัญชี   เรียนบัญชีออนไลน์ อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียบบัญชีได้
  กลับสู่หน้าหลัก
วิชา : คำนวณ สินค้าคงเหลือ FiFo Average

        เนื้อหาในบทนี้จะเน้นเกี่ยวกับการคำนวณหาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุน และการคำนวณหาต้นทุนขาย ซึ่งน้องๆ จะเรียนวิธี FIFO, Average ซึ่งต้องเรียนคู่กัน 2 ระบบคือทั้ง Periodic & Perpetual แนวข้อสอบโดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้คำนวณหามูลค่าสินค้าคงเหลือ และต้นทุนขาย ในแต่ละวิธี 

 

 

สินค้าคงเหลือ FiFo, LiFo

ตะลุยโจทย์ : หาสินค้าคงเหลือ (ข้อ 10-2)

ตะลุยโจทย์ : หาสินค้าคงเหลือ (ข้อ 10-3)

 

ตะลุยโจทย์ : หาสินค้าคงเหลือ (ข้อ 10-7)

ตะลุยโจทย์ : หาสินค้าคงเหลือ (ข้อ 10-10)

 

รายละเอียดบทเรียนในหลักสูตร  
บทที่ 1 สินค้าคงเหลือ FiFo, LiFo
บทที่ 2 ชีทสรุป การคำนวณสินค้าคงเหลือ
บทที่ 3 แบบฝึกหัด ข้อ 10-1 (แบบสิ้นงวด ง่าย)
บทที่ 4 แบบฝึกหัด ข้อ 10-2 (สิ้นงวด แบบง่าย)
บทที่ 5 แบบฝึกหัด ข้อ 10-3 (สิ้นงวดแบบง่าย)
บทที่ 6 แบบฝึกหัด ข้อ 10-4 (เยอะและครบ)
บทที่ 7 แบบฝึกหัด ข้อ 10-5 (คำนวณหากำไรขั้นต้น)
บทที่ 8 แบบฝึกหัด ข้อ 10-6 (แบบสิ้นงวด ง่าย)
บทที่ 9 แบบฝึกหัด ข้อ 10-7 (แบบต่อเนื่อง ปานกลาง)
บทที่ 10 แบบฝึกหัด ข้อ 10-8 (แนวข้อสอบ แบบสิ้นงวด)
บทที่ 11 แบบฝึกหัด ข้อ 10-9 (แนวข้อสอบแบบต่อเนื่อง)
บทที่ 12 แบบฝึกหัด ข้อ 10-10 (แนวข้อสอบเยอะขั้นเทพ)
     
จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน
15 วัน 300  บาท
30 วัน 500  บาท
45 วัน 700  บาท
60 วัน 900  บาท
 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์