สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
E-learning เด็กบัญชี   เรียนบัญชีออนไลน์ อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียบบัญชีได้


วิชา : บัญชีเพื่อเจ้าของกิจการ : บริหารเงินสดในกิจการ
สำหรับเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีแลซ์ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด ไม่ว่าคุณจะเป็นรูปแบบไหน หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเจ้าของกิจการโดยเฉพาะ เพราะเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ไม่จบบัญชี ทำให้มีความเข้าใจผิด ระหว่าง กำไรทางบัญชี และ กำไรที่เป็นเงินสด เมื่อไม่เท่ากันและไปปรึกษานักบัญชี หรือ สำนักงานบัญชี ก็ไม่ได้คำตอบที่พอใจ ในงานสัมมนานี้เราเน้นการฝึกคิด ฝึกคำนวณ ให้การเดินทางมาเรียนครั้งนี้ ได้ทั้งความรู้ และทักษะ การคำนวณกระแสเงินสด
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 0
วิชา : บัญชีเพื่อเจ้าของกิจการ : งบกำไรขาดทุน ทำเองได้ด้วย Excel
สำหรับเจ้าของกิจการ ที่เป็นรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว แบบไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะเนื้อหานี้จัดทำขึ้นมาเพื่อ อธิบายการคำนวณกำไรขาดทุนของธุรกิจ ที่สามารถทำเองได้ โดยไม่ต้องลงบันทึกบัญชี ฝึกวิเคราะห์รายการค้า ปรับความเข้าใจด้านการคำนวณกำไรขาดทุน โดยเฉพาะปรับความเข้าใจด้านการจ่ายซื้อ หากมีการจ่ายซื้อเพื่อนำของมาใช้ เรียนสินทรัพย์ และจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ที่จะไปปรากฏในงบกำไรขาดทุน
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 0
วิชา : บัญชีเพื่อเจ้าของกิจการ : พื้นฐานบัญชี Basic
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการหลายท่านมีเวลาที่จำกัด และที่สำคัญเนื้อหาทางบัญชีที่จำเป็นต้องเรียนนั้นจะเป็นในส่วนของการนำไปบริหาร ไม่ได้ต้องไปบันทึกรายการบัญชีอย่างละเอียด
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 0
วิชา : บัญชีขั้นต้น-บัญชีการเงิน
เป็นหลักสูตรสำหรับน้องๆ ที่เริ่มเรียนวิชาบัญชีเป็นเล่มแรก ซึ่งเล่มนี้เรียกกันได้หลายอย่างเลยค่ะ บางมหาวิทยาลัยเรียกบัญชีการเงิน บางที่เรียนบัญชีขั้นต้น ซึ่งเนื้อหาเหมือนกันค่ะ จะเน้นตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงเขียนงบการเงินค่ะ
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 1400
วิชา : วิชา : การบัญชีชั้นกลาง 1
สำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบัญชีปราบเซียน ในเล่มนี้จะเน้นเนื้อหาที่เจาะลึกแค่หมวดเดียวคือ สินทรัพย์ โดยเริ่มจากหมุนเวียนไปจนถึงสินทรัพย์ระยะยาว ซึ่งแต่ละหัวข้อจะเจาะลึกในรายละเอียดค่อนข้างมากแล้ว น้องๆ เรียนหลายเรื่อง ทำให้เวลาสอบน้องๆ ต้องอ่านเยอะมาก (-_-'')
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 1400
วิชา : Financial Accounting
Financial Accounting (Textbook) เนื้อหาเหมือนกับ บัญชีขั้นต้น บัญชีการเงิน แต่เหมาะกับน้องๆที่เรียนด้วยหนังสือภาษาอังกฤษ Textbook เหมาะกับน้องๆ ปี 1 ไม่ว่าจะเป็นสาขาบัญชี หรือ สาขาบริหาร สามารถเข้าเรียนได้ค่ะ
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 1400
วิชา : Intermediate Accounting I
Intermediate I KU Chapter 7, 8, 9
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 1400
วิชา : Intermediate Accounting II
สำหรับน้องๆที่เรียน Intermediate II (Text Book)
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 1400
วิชา : กำไรต่อหุ้น EPS (Textbook)
เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการหา Earning Per Share (EPS)สำหรับน้องๆ ที่เรียนด้วย TextBook พี่อัสนำเอาเทคนิคในการคำนวณ Basic EPS และ Diluted EPS มาฝากน้องๆ ทำให้ง่าย ทำให้สั้น เทคนิคการเขียนข้อสอบเรียกคะแนน พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ โดยเฉลยผ่านเป็น VDO อย่างละเอียด ขอให้โชค A ^_^
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 300
วิชา : วิชาบัญชีต้นทุน (ใช้หนังสือ ม. หอการค้า)
บัญชีต้นทุน Mid-term
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 500
วิชา : ต้นทุนมาตรฐาน
สำหรับบทนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานโดยจะสอนด้วยเทคนิคอย่างง่าย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทางตรง(DM) ค่าแรงงานทางตรง(DL) ค่าใช้จ่ายการผลิต(OH) และที่สำคัญตะลุยโจทย์ก็มีหลายระดับจากง่ายไปหายากสุดๆ หนังสือที่พี่อัสใช้ทำจะมาจาก ม.หอการค้า, ม.ราชมลคล และเกษตรศาสตร์ จะใช้เป็นหลักสูตรภาษาไทยนะคะ แต่ถ้าน้องๆคนไหนเรียนเป็น TextBook ก็สามารถเข้าเรียนได้ค่ะเพราะพี่ใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะ
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 300
วิชา : เงินสดและเงินฝากธนาคาร ยกเลิกการลงทะเบียน
เนื้อหาในบทนี้จะเน้นเกี่ยวกับ เงินสดย่อย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แนวข้อสอบส่วนใหญ่จะให้ทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถจัดทำได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ น้องๆ ต้องจำหลักการบวก และหลักการหัก ว่ารายการแต่ละรายการนั้น จะต้องนำไปกระทบฝั่งไหน
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 300
วิชา : Eng for Acc : Vocab
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กบัญชี English for Accounting เป็นหลักสูตรที่ทำขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC ดังนั้นหลายมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนวิชาบัญชีจากที่เรียนเป็นภาษาไทย ก็ได้ปรับมาเรียนด้วย TextBook ทั้งหมด ซึ่งเป็นหนังสือบัญชีที่เป็นภาษาอังกฤษหมด จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้น้องๆ เด็กบัญชีทุกถึงกับตกใจเสียสติกันไปเลย เพราะแค่เนื้อหาบัญชีก็ยากแล้ว ยังต้องมีเรื่องภาษามากวนใจอีก ดังนั้นทางทีมงานเด็กบัญชีติวเตอร์จึงสรรค์สร้างหาวิธีการที่จะช่วยให้น้องๆ เตรียมพร้อมกับการเรียนบัญชีแบบ Go Inter
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 1400
วิชา : คำนวณ สินค้าคงเหลือ FiFo Average
เนื้อหาในบทนี้จะเน้นเกี่ยวกับการคำนวณหาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุน และการคำนวณหาต้นทุนขาย ซึ่งน้องๆ จะเรียนวิธี FIFO, Average ซึ่งต้องเรียนคู่กัน 2 ระบบคือทั้ง Periodic & Perpetual แนวข้อสอบโดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้คำนวณหามูลค่าสินค้าคงเหลือ และต้นทุนขาย ในแต่ละวิธี
ค่าลงทะเบียนเริ่มต้นที่ : 300
 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์