สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
E-learning เด็กบัญชี   เรียนบัญชีออนไลน์ อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียบบัญชีได้
  กลับสู่หน้าหลัก
วิชา : บัญชีเพื่อเจ้าของกิจการ : งบกำไรขาดทุน ทำเองได้ด้วย Excel

 

สำหรับเจ้าของกิจการ ที่เป็นรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว แบบไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะเนื้อหานี้จัดทำขึ้นมาเพื่อ อธิบายการคำนวณกำไรขาดทุนของธุรกิจ ที่สามารถทำเองได้ โดยไม่ต้องลงบันทึกบัญชี ฝึกวิเคราะห์รายการค้า ปรับความเข้าใจด้านการคำนวณกำไรขาดทุน โดยเฉพาะปรับความเข้าใจด้านการจ่ายซื้อ หากมีการจ่ายซื้อเพื่อนำของมาใช้ เรียนสินทรัพย์ และจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ที่จะไปปรากฏในงบกำไรขาดทุน 

                                              ตัวอย่างวีดีโอ ในบทเรียนนี้

        

 

        

ขั้นตอนการสมัครเรียน คลิ๊ก

 

*********************************************************************

รายละเอียดบทเรียนในหลักสูตร  
บทที่ 1 ขอบเขตความเข้าใจในเนื้อหา
บทที่ 2 รูปแบบการทำธุรกิจ (สำคัญมาก)
บทที่ 3 กระบวนการบัญชีที่ถูกต้อง
บทที่ 4 องค์ประกอบของงบการเงิน 4+1
บทที่ 5 สมการบัญชี & บัญชี 5 หมวด
บทที่ 6 ความหมายของ สินทรัพย์
บทที่ 7 ความหมายของ หนี้สิน
บทที่ 8 ความหมายของ ส่วนของเจ้าของ
บทที่ 9 ความหมายของ รายได้
บทที่ 10 ความหมายของ ค่าใช้จ่าย
บทที่ 11 ตัวอย่าง งบกำไรขาดทุน
บทที่ 12 ตัวอย่าง งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บทที่ 13 ตัวอย่าง งบแสดงฐานะการเงิน
บทที่ 14 ตัวอย่าง งบกระแสเงินสด
บทที่ 15 คำนวณกำไรขาดทุน เงินสด VS คงค้าง ข้อ 1
บทที่ 16 คำนวณกำไรขาดทุน เงินสด VS คงค้าง ข้อ 2
บทที่ 17 การบันทึกการซื้อสินค้า (ต้นทุน VS สินค้า)
บทที่ 18 การวิเคราะห์รายการค้า คลิป1/3
บทที่ 19 การวิเคราะห์รายการค้า พื้นฐาน 2/3
บทที่ 20 การวิเคราะห์รายการค้า พื้นฐาน 3/3
บทที่ 21 ตัวอย่างการคำนวณกำไรขาดทุน 1/4
บทที่ 22 ตัวอย่างการคำนวณกำไรขาดทุน 2/4
บทที่ 23 ตัวอย่างการคำนวณกำไรขาดทุน 3/4
บทที่ 24 ตัวอย่างการคำนวณกำไรขาดทุน 4/4
บทที่ 25 ขั้นตอนที่ 1 การทำงบกำไรขาดทุน
บทที่ 26 ขั้นตอนที่ 2 ในการทำงบกำไรขาดทุน
บทที่ 27 ขั้นตอนที่ 3 ในการทำงบกำไรขาดทุน
บทที่ 28 ขั้นตอนที่ 4 ในการทำงบกำไรขาดทุน
บทที่ 29 ขั้นตอนที่ 5 ในการทำงบกำไรขาดทุน
บทที่ 30 การคำนวณกำไรขาดทุนด้วย Excel 1/3
บทที่ 31 การคำนวณกำไรขาดทุนด้วย Excel 2/3
บทที่ 32 การคำนวณกำไรขาดทุนด้วย Excel 3/3
     
จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน
15 วัน 0  บาท
30 วัน 0  บาท
45 วัน 0  บาท
60 วัน 2,900  บาท
 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์