สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
E-learning เด็กบัญชี   เรียนบัญชีออนไลน์ อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียบบัญชีได้
  กลับสู่หน้าหลัก
วิชา : วิชาบัญชีต้นทุน (ใช้หนังสือ ม. หอการค้า)

บัญชีต้นทุน Mid-term ม.หอการค้า

รายละเอียดบทเรียนในหลักสูตร  
บทที่ 1 ชีทสรุป บทที่ 1 +2 ทฤษฏีต้นทุนและงบต้นทุนผลิต
บทที่ 2 ชีทสรุป บทที่ 3 ต้นทุนจริง : ลงรายวัน + แยกประเภท
บทที่ 3 ชีทสรุป บทที่ 4 ต้นทุนปกติ : ลงรายวัน + แยกประเภท
บทที่ 4 ชีทสรุป บทที่ 6 การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ
บทที่ 5 แนวข้อสอบ ข้อ 1 เขียนงบต้นทุนผลิต
บทที่ 6 แนวข้อสอบ ข้อ 2 รายวัน+แยกประเภท (แบบต้นทุนจริง)
บทที่ 7 แนวข้อสอบ ข้อ 3 รายวัน+แยกประเภท (แบบต้นทุนปกติ)
บทที่ 8 แนวข้อสอบ ข้อ 4 ปันส่วนต้นทุนแผนกบริการ
บทที่ 9 แนวข้อสอบ ข้อ 5 ต้นทุนงานสั่งทำหลายแผนก
     
จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน
15 วัน 500  บาท
30 วัน 800  บาท
45 วัน 1,000  บาท
60 วัน 1,200  บาท
 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์