สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
E-learning เด็กบัญชี   เรียนบัญชีออนไลน์ อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียบบัญชีได้
  กลับสู่หน้าหลัก
วิชา : บัญชีขั้นต้น-บัญชีการเงิน

เป็นหลักสูตรสำหรับน้องๆ ที่เริ่มเรียนวิชาบัญชีเป็นเล่มแรก ซึ่งเล่มนี้เรียกกันได้หลายอย่างเลยค่ะ บางมหาวิทยาลัยเรียกบัญชีการเงิน บางที่เรียนบัญชีขั้นต้น ซึ่งเนื้อหาเหมือนกันค่ะ จะเน้นตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงเขียนงบการเงินค่ะ  น้องๆที่ไม่เคยเรียนบัญชีมาก็สามารถเรียนเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะ เพราะจะมีเทคนิคการจำบัญชีอย่างง่าย และที่สำคัญเรามีโจทย์และแบบฝึกหัดมาให้น้องๆทำเป็นร้อยๆ ข้อ 

     " พี่กล้ารับรองนะคะ ถ้าน้องๆทำแบบฝึกหัดของพี่ได้ทุกข้อ ไม่ตกบัญชีอย่างแน่นอน "

 

วีดีโอตัวอย่าง

ตะลุยโจทย์ : วิเคราะห์รายการ (ข้อ 2-2)

ตะลุยโจทย์ : บันทึกรายการค้า (ข้อ 2-4)

 

ตะลุยโจทย์ : บันทึกรายการค้า (ข้อ 2-10)

ตะลุยโจทย์ : บันทึกรายการค้า (ข้อ 2-11)

 

 

รายละเอียดบทเรียนในหลักสูตร  
บทที่ 1 บัญชีและวงจรบัญชี
บทที่ 2 ซื้อขายแบบสิ้นงวดและต่อเนื่อง
บทที่ 3 วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชี
บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
บทที่ 5 การปรับปรุงบัญชี
บทที่ 6 การปิดบัญชี
บทที่ 7 งบการเงิน
     
จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน
15 วัน 1,400  บาท
30 วัน 1,500  บาท
45 วัน 1,800  บาท
60 วัน 2,000  บาท
 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์