สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
E-learning เด็กบัญชี   เรียนบัญชีออนไลน์ อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียบบัญชีได้
  กลับสู่หน้าหลัก
วิชา : Financial Accounting
Financial Accounting  (Textbook)
 
เนื้อหาเหมือนกับ บัญชีขั้นต้น บัญชีการเงิน แต่เหมาะกับน้องๆที่เรียนด้วยหนังสือภาษาอังกฤษ Textbook
เหมาะกับน้องๆ ปี 1 ไม่ว่าจะเป็นสาขาบัญชี หรือ สาขาบริหาร สามารถเข้าเรียนได้ค่ะ
 

วีดีโอตัวอย่าง

คลิปติวบัญชี : การลงสมุดรายวัน Journal Entry

คลิปติวบัญชี : รายการปรับปรุง Adjusting Entry

 

คลิปติวบัญชี : การปิดบัญชี Closing Entry

คลิปติวบัญชี : การดาษทำการ Working Paper 

 

 
 
 
รายละเอียดบทเรียนในหลักสูตร  
บทที่ 1 ปรับพื้นฐาน : สมการ, เทคนิคการจำบัญชี 5 หมวด (สำคัญมาก)
บทที่ 2 Journal, Ledger(Taccount), Trial Balance
บทที่ 3 Adjusting & Working Paper (ปรับปรุงและกระดาษทำการ)
บทที่ 4 Closing Entry & Financial Statement ปิดบัญชีเขียนงบการเงิน
บทที่ 5 Periodic ลงบัญชีแบบสิ้นงวด
บทที่ 6 Perpetual ลงบัญชีแบบต่อเนื่อง
     
จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน
15 วัน 1,400  บาท
30 วัน 1,500  บาท
45 วัน 1,800  บาท
60 วัน 2,000  บาท
 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์