สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
E-learning เด็กบัญชี   เรียนบัญชีออนไลน์ อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียบบัญชีได้
  กลับสู่หน้าหลัก
วิชา : วิชา : การบัญชีชั้นกลาง 1

 สำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่  1  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบัญชีปราบเซียน  ในเล่มนี้จะเน้นเนื้อหาที่เจาะลึกแค่หมวดเดียวคือ  สินทรัพย์  โดยเริ่มจากหมุนเวียนไปจนถึงสินทรัพย์ระยะยาว  ซึ่งแต่ละหัวข้อจะเจาะลึกในรายละเอียดค่อนข้างมากแล้ว  น้องๆ เรียนหลายเรื่อง  ทำให้เวลาสอบน้องๆ  ต้องอ่านเยอะมาก  (-_-'') 

 

      บัญชีชั้นกลาง  พี่อัสขอแนะนำว่าถ้ามาอ่านแค่ก่อนสอนจะอ่านไม่ทัน  น้องๆ ต้องทยอยอ่านและทำแบบฝึกหัดนะคะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเน้นที่แบบฝึกหัด  ต้องหาแบบฝึกหัดทำให้เยอะที่สุด  เพราะเวลาสอบอาจารย์จะชอบเอาหลายๆ บทมารวมเป็น 1 ข้อ ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจ จะแอบจำหรือท่องไปสอบคงไม่ได้  แต่ถ้าน้องผ่านเล่นชั้นกลาง 1 ได้ เล่มต่อๆ ไปก็ชิว...แล้วคร่า  ต่อไปเป็นตัวอย่างบทเรียน

 

  •   เงินสดและเงินฝากธนาคาร  เน้นงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
  •   ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ  เน้นตัดหนี้,  ตั้งค่าเผื่อ,  การขายลูกหนี้
  •   การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุน
  •   การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีพิเศษ
  •   เงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้  *(เรื่องนี้ค่อนข้างยาก)
  •   ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  เน้นการได้มา
  •   ค่าเสื่อมราคา  ค่าสูญสิ้น 

วีดีโอตัวอย่าง

             การบัญชีชั้นกลาง1 : การหามูลค่าเงินสด ข้อ1

                   การบัญชีชั้นกลาง1 : ตั๋วเงินรับขายลด

 

การบัญชีชั้นกลาง1 : คำนวณด้วยราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า LCNRV

               การบัญชีชั้นกลาง1 : ตราสารหนี้ ข้อ3

 

 

รายละเอียดบทเรียนในหลักสูตร  
บทที่ 1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
บทที่ 2 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงิน
บทที่ 3 สินค้าคงเหลือ
บทที่ 4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
บทที่ 5 เงินลงทุน
     
จำนวนวัน ค่าลงทะเบียน
15 วัน 1,400  บาท
30 วัน 1,500  บาท
45 วัน 1,800  บาท
60 วัน 2,000  บาท
 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์