สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
หลักสูตร ติวบัญชี สอนบัญชี   เกี่ยวกับสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาตรี

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาโท

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์

               จากประสบการณ์การติวบัญชีกว่า 9 ปี เริ่มต้นจากการเป็นติวเตอร์ประจำห้องในสมัยเรียน กระทั่งจบออกมาเริ่มรับติวบัญชีตามร้านกาแฟ มหาวิทยาลัย และตามบ้าน ปัจจุบันสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ และเต็มรูปแบบ ณ อาคารเลขที่ 1639/11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

นโยบายหลักของสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์

               หากกล่าวถึงนิยามของการศึกษา คืออะไร? เราสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก เราจึงได้จัดทำวีดีโอ ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้วิชาการบัญชีออกไปอย่างกว้างขวาง ในหลายๆ วิชาในส่วนของบัญชี เราได้ทะยอยจัดทำวีดีโอและนำขึ้น Youtube ฟรี สำหรับน้องๆ ที่มีความข้องใจ หรือมีความไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาบัญชี สามารถเข้าชมได้ใน Youtube เราสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์จะใช้เวลาว่างจากการสอน จัดทำและนำวีดีโอขึ้น  Youtube เพื่อให้น้องๆ ได้ชมและนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน การสอบ ได้เป็นอย่างดี

               ฟรีวีดีโอใน Youtube เป็นสิ่งที่ทางสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคนิค การเรียนบัญชี ในช่วงแรกเราจัดทำขึ้น ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีน้องๆ ให้ความสนใจและเข้าชมมากนัก แต่กลับกลายเป็นว่าผลตามรับการเข้าชมค่อนข้างเยอะ เราจึงตั้งใจที่จะจัดทำขึ้นต่อไป อย่างสม่ำเสมอ ขอบคุณสำหรับคำติชม เพื่อให้เราเกิดการพัฒนา และขอขอบพระคุณทุกๆ คำชม ที่เป็นเหมือนเพื่อน พี่ น้อง ที่คอยให้กำลังใจแก่เราเป็นอย่างดี ทางเราสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์จะตั้งใจทำงาน อย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการจัดทำ และเพื่อน้องๆ ทั้งทางใกล้ และทางไกลได้ใช้ประโยชน์จากวีดีโอต่อไป

 

บริการติวบัญชีแบบครบวงจร

  • ติวบัญชีแบบเรียนสดที่สถาบัน เรามีหลักสูตรสำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนแบบตัวต่อตัว และเป็นกลุ่ม Click รายละเอียด
  • ติวบัญชีแบบ E-learning เรียนผ่านระบบซึ่งมีทั้ง เอกสารชีทสรุป แบบฝึกหัด VDO อธิบายทุกข้อ  Click รายละเอียด
  • ติวบัญชีแบบ Online by Skype เป็นการเรียนสำหรับน้องๆที่อยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัด Click รายละเอียด

 

ประวัติความเป็นมา

     2554 - ปัจจุบัน     เปิดสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ อย่างเต็มรูปแบบ ขนาด 4 ห้องเรียน และระบบ E-learning 

     2552 - 2554        เริ่มจัดตั้งสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ ขนาด 1 ห้องเรียน ใกล้ BTS พญาไท

     2548 - 2551        รับเป็นติวเตอร์อิสระ สอนตามร้านกาแฟ มหาวิทยาลัย และที่บ้าน

     2545 - 2547        ติวเตอร์ประจำวิชาบัญชี สมัยเรียน

 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์