สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
หลักสูตร ติวบัญชี สอนบัญชี   หลักสูตร Accounting For CHIJ (Holy)

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาตรี

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาโท

           

         สวัสดีน้องๆจาก  โรงเรียนพระกุมารเยซู (โฮลี่) ทุกคนนะคะ  เนื่องจากที่โรงเรียนของน้องๆ เป็นหลักสูตรจากอังกฤษ  ทำให้วิชาบัญชีที่น้องๆ เรียนอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับที่ประเทศไทยเรียนมากนัก  เพราะทางประเทศไทยจะเรียนสายของอเมริกาเป็นส่วนใหญ่  และที่สำคัญทางครูที่สอน  เป็นชาวต่างชาติทำให้น้องๆ อาจไม่เข้าใจเนื้อหาของบัญชี

 

            สำหรับน้องๆ Holy พี่อัสได้เปิดหลักสูตรเฉพาะขึ้นมาและได้จัดทำ VDO สำหรับน้องๆ เพื่อให้เรียน online ได้ตามเวลาที่น้องๆ ว่างและสะดวก  ในระบบจะมีการอธิบายเนื้อหาแบบสรุปและสอนทำการบ้าน  ทุกข้อโดยจะแยกบทเรียนตามระดับชั้นตั้งแต่  ปี 1 – ปี 3  

              

            จากประสบการณ์ 3 ปีที่พี่ได้สอนของ Holy มาพบว่าน้องๆ จะงง  กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษบัญชีเพราะเป็นศัพท์เฉพาะ  ตลอดจนความเข้าใจในเนื้อหาเพราะน้องๆ ต้องแน่นตั้งแต่พื้นฐานของ  ปี 1 เพราะจะต้องใช้เรียนต่อยอดไปจนถึง  ปี 3  ดังนั้นต้องเรียนตั้งแต่แรกเพื่อปูพื้นฐาน  และฝึกทำแบบฝึกหัดให้คล่อง พี่ไม่แนะนำให้เร่งเรียนก่อนสอบ  เพราะจะได้แค่จำแบบฟอร์มเท่านั้น

 

           หลักสูตรของน้อง Holy จะแบ่งเป็นการเรียน online ในช่วงแรกและในช่วงใกล้สอบพี่อัสจะนัดมาเรียนสดที่สถาบัน  โดยจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ พร้อมกับลองจับเวลาในการทำจริงซึ่งน้องๆ ที่จะเข้าเรียนสดได้ควรที่จะดู VDO ติว online แล้วเพราะว่าในขณะที่ตะลุยโจทย์ก่อนสอบเราจะไปได้เร็ว  และใช้เวลาหัดทำโจทย์ได้มากค่ะ

 

รายละเอียดบทเรียนที่น้องๆ จะเรียน  แยกเป็นระดับชั้นปี

Year 1

 • Journal Entry
 • Ledger
 • Trial Balance
 • Closing Entry
 • Trading and Profit and Loss
 • Balance Sheet

Year 2

 • Cash book
 • Net Purchases, Net Sale, Cost Price of goods sold
 • Bought Journal
 • Sale Journal
 • Journal Popper
 • Return in ward Journal
 • Return out ward Journal
 • Bought Ledger
 • Sale Ledger

Year 3

 • Accounting Equation
 • General Journal
 • Adjustment
 • Depreciation, Provision, Prepaid
 • Trading and Profit and Loss
 • Balance sheet

 

ตัวอย่างชีทสรุป  เรื่อง :  ชีทสรุป Year 2

 

 

 

ตัวอย่าง VDO ติวบัญชี Online

VDO ตัวอย่าง : สรุปการทำ Trading & Profit & Loss (Year 2)

 

 

 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์