สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
หลักสูตร ติวบัญชี สอนบัญชี   หลักสูตรบัญชีบริหาร/จัดการ Managerial A/C

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาตรี

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาโท

           

      บัญชีบริหาร เป็นวิชาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริงไม่ว่าจะใช้ในองค์กร  หรือในธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่แต่ในมุมของการเรียนรู้เราจะต้องใช้ความรู้จาก Financial Accounting เพียงบางส่วน  ซึ่งหลายๆ ท่านเป็นกังวลว่าไม่เข้าใจเล่มแรกแล้วเล่มนี้จะเรียนไม่รู้เรื่อง  ซึ่งที่จริงแล้วจะแค่ใช้ความรู้แค่การแยกหมวดบัญชี ว่าแต่ละชื่อบัญชีให้ความหมายอะไร  พร้อมทั้งการเขียนงบการเงิน  แต่ Managerial Accounting ไม่มีการลงบัญชีรายวัน

 

            ในเนื้อหาจะเน้นเรื่องการวิเคราะห์และตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่  พอคำนวณตัวเลขแล้วเราต้องนำข้อมูลทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  มาวิเคราะห์ในการตัดสินใจตามแต่ละกรณีของโจทย์แต่ละข้อ  ไม่ว่าจะเป็นพิจารณาการลงทุนในแต่ละโครงการใหม่  การคำนวณจุดคุ้มทุน  การคำนวณหาปริมาณการขายเพื่อให้ได้กำไรตามต้องการ  ตลอดจนกลยุทธ์การตั้งราคาขาย  ราคาโอน  โดยเนื้อหามีดังต่อไปนี้

 

  • การแยกต้นทุนคงที่  ผันแปน Fixed Cost & Variable Cost
  • การคำนวนต้นทุนต่อหน่วย  Product Cost
  • ต้นทุน  ปริมาณ  กำไร Cost Volume Profit (CVP)
  • การจัดทำงบประมาณ Budgeting
  • ต้นทุนมาตราฐาน Standard Costing

 

ราคาค่าติวบัญชี ป.โท

วิชาที่เปิดสอน

ค่าเรียน/คน/ชม. 

* Financial Accounting

Managerial Accounting

Corporate Finance

* Business Financial

900

 

จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
  • หลักสูตร 6 ชั่วโมง
8,400 3,200 3,000 2,800
  • หลักสูตร 10 ชั่วโมง
8,100 5,500 5,000 4,500
 

อธิบายรายละเอียดแต่ละหลักสูตร

หลักสูตร 6 ชั่วโมง

     เรียนบัญชีทั้งหมด 2-3 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการติวแบบเร่งรัดก่อนสอบ

เน้นการจัดประเด็นในแต่ละบท

หลักสูตร 10 ชั่วโมงสำหรับการเตรียมสอบ

      เรียนบัญชีทั้งหมด 4-5 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการติวแบบเร่งรัดก่อนสอบ เน้นการจัดประเด็นในแต่ละบทและเน้นทำแบบฝึกหัด
 
      พิเศษ อัตรค่าจ้างติวเตอร์ในกรณีเชิญไปสอนนอกสถานที่เช่น นักศึกษาปริญญา จับกลุ่มกันใช้ห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือตามสถานที่อื่นๆ แล้วอยากจะเชิญติวเตอร์ไปสอนถึงที่ทางสถาบันคิดเป็นค่าชั่วโมงสองของติวเตอร์ โดยคิดชั่วโมงละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง ราคานี้รวมค่าเดินทางแล้ว

 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์