สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
หลักสูตร ติวบัญชี สอนบัญชี   หลักสูตรบัญชีบริหาร/จัดการ(Managerial A/C)

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาตรี

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาโท

       

      บัญชีบริหาร  เป็นวิชาบัญชีที่ต้องเรียนทั้งคณะบัญชีและคณะบริหาร  เพราะเป็นวิชาที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานทุกสาขาอาชีพ น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการประมาณการจัดทำงบประมาณต่างๆ ซึ่งรวมๆ แล้ว 12 งบประมาณ  การคำนวณจุดคุ้มทุน  การวิเคราะห์การลงทุนในโครงการต่างๆ


        สำหรับคณะบัญชีน้องๆ จะได้เรียนวิชาบัญชีบริหารลึกกว่าคณะอื่นๆ และที่สำคัญน้องๆ จะได้ใช้พื้นฐานจากบัญชีต้นทุนที่เคยเรียนมาประยุกต์  ใช้ต่อยอดกับบัญชีเล่มนี้ ต่อไปเป็นตัวอย่างรายละเอียดวิชา

 • วิเคราะห์ต้นทุน  ปริมาณ  และกำไร  เน้นจุดคุ้มทุน
 • งบประมาณ
 • งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน
 • บัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน  เน้นศูนย์ลงทุน,  ROI
 • บัญชีต้นทุนผันแปร  และต้นทุนแบบเดิม
 • บัญชีเพื่อการตัดสินใจ  เน้นผลิตเองหรือซื้อจากภายนอก
 • การตัดสินใจจ่ายลงทุน  เน้นระยะเวลาคืนทุน,  NPV,  IRR

 

อัตราค่าบริการ

วิชา

ราคา/ชั่วโมง/คน

 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน

600

 • บัญชีขั้นกลาง 1, 2, การเงิน

700

 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, บัญชีต้นทุน,บัญชีบริหาร, ทฤษฎี, ภาษีอากร

800-900

 
 

อธิบายรายละเอียดแต่ละหลักสูตรการเรียนบัญชี

หลักสูตร 6 ชั่วโมง จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
3,200 2,200 2,000 1,800
 • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
3,700 2,400 2,200 2,000
 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 4,300 3,000 2,700 2,500

หลักสูตร 10 ชั่วโมง จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
5,500 3,600 3,200 3,000
 • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
6,300 4,200 3,600 3,200
 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 7,200 5,000 4,500 4,200

*น้องๆ ที่ไม่สะดวกที่สถาบัน มีบริการติวนอกสถานที่ บวกค่าเดินทางครั้งละ 100-500 บาท (อยู่กับระยะทาง)

 

      เรียนบัญชีทั้งหมด 4-5 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับวิชาที่เนื้อหาและบทเรียนในการสอบแต่ละครั้งไม่มากนัก โดยวิชาที่สามารถสอนจบได้ภายใน 10 ชั่วโมงเช่น บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน, บัญชีภาษีอากร และบัญชีบริหาร (คณะบริหาร)    

 

หลักสูตรติวคอนเฟิร์ม รับรองผล 100% ติด F เรียนใหม่ฟรี

ราคาเหมาจ่าย 15,000 - 22,000 บาท ราคานี้เหมารวม Mid+Final

       เป็นการเรียนบัญชีแบบเหมาชั่วโมงโดยขั้นต่ำต้องเรียน 30 ชั่วโมง หลักสูตรนี้เป็นการลงทะเบียน Mid Term และ Final เพื่อที่จะได้มีการปรับพื้นฐานและเรียนบัญชีควบ คู่ไปกับการเรียนในห้องโดยทางสถาบันจะเน้นการทำแบบฝึกหัดของทางมหาลัยและ อื่นๆ เพื่อให้น้องมีความมั่นใจในการทำข้อสอบ เหมาะกับน้องๆคณะบริหาร ที่ไม่ค่อยชอบวิชาบัญชี

 

 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์