สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
หลักสูตร ติวบัญชี สอนบัญชี   หลักสูตรบัญชีต้นทุน (Cost A/C )

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาตรี

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาโท

     

         บัญชีต้นทุน  เป็นบัญชีที่เน้นเกี่ยวกับการคำนวณ  และการเขียนรายงาน  น้องๆ จะได้เรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิต  โดยจะเริ่มจากวัตถุดิบทางตรง  แรงงานทางตรง  และค่าใช้จ่ายการผลิต  จะมีการใช้สูตร  และสมการมาช่วยในการคำนวณ
               

       สำหรับบัญชีเล่มนี้  น้องๆ ที่ชอบคำนวณ  น่าจะชอบและทำคะแนนได้ดีค่ะ  แต่ต้องน้องต้องเข้าใจโครงสร้างของต้นทุนให้ดี  ซึ่งวิชาต้นทุนแทบจะไม่ต้องใช้ความรู้ของบัญชีเล่มอื่นมากนัก  จะใช้เชิงวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่

 

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุน
 • ต้นทุนจริง
 • ต้นทุนปกติ  เน้นค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน,  ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานสูง (ต่ำ) ไป
 • ต้นทุนมาตรฐาน เน้นการวิเคราะห์ผลต่างพอใจ,  ไม่พอใจ
 • ต้นทุนงานสั่งทำ  เน้นบัตรต้นทุน
 • ต้นทุนช่วง  เน้นหน่วยเทียบเท่าสำเร็จรูป
 • ปันส่วนต้นทุนแผนกบริการให้แผนกผลิต
 • ต้นทุนกิจกรรม เน้น ตัวผลักดันต้นทุน
 

ตัวอย่างชีทสรุป   Mind Map ผังต้นทุน (ไทย)   Mind Map ผังต้นทุน (Eng)

 

 

ตัวอย่าง VDO ติวบัญชี Online

VDO ตัวอย่าง :  Mind Map ผังบัญชีต้นทุน

 

 

อัตราค่าบริการ

วิชา

ราคา/ชั่วโมง/คน

 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน

600

 • บัญชีขั้นกลาง 1, 2, การเงิน

700

 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, บัญชีต้นทุน,บัญชีบริหาร, ทฤษฎี, ภาษีอากร

800-900

 
 

อธิบายรายละเอียดแต่ละหลักสูตรการเรียนบัญชี

หลักสูตร 6 ชั่วโมง จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
3,200 2,200 2,000 1,800
 • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
3,700 2,400 2,200 2,000
 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 4,300 3,000 2,700 2,500

หลักสูตร 10 ชั่วโมง จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
5,500 3,600 3,200 3,000
 • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
6,300 4,200 3,600 3,200
 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 7,200 5,000 4,500 4,200

*น้องๆ ที่ไม่สะดวกที่สถาบัน มีบริการติวนอกสถานที่ บวกค่าเดินทางครั้งละ 100-500 บาท (อยู่กับระยะทาง)

 

      เรียนบัญชีทั้งหมด 4-5 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับวิชาที่เนื้อหาและบทเรียนในการสอบแต่ละครั้งไม่มากนัก โดยวิชาที่สามารถสอนจบได้ภายใน 10 ชั่วโมงเช่น บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน, บัญชีภาษีอากร และบัญชีบริหาร (คณะบริหาร)    

 

หลักสูตรติวคอนเฟิร์ม รับรองผล 100% ติด F เรียนใหม่ฟรี

ราคาเหมาจ่าย 15,000 - 22,000 บาท ราคานี้เหมารวม Mid+Final

       เป็นการเรียนบัญชีแบบเหมาชั่วโมงโดยขั้นต่ำต้องเรียน 30 ชั่วโมง หลักสูตรนี้เป็นการลงทะเบียน Mid Term และ Final เพื่อที่จะได้มีการปรับพื้นฐานและเรียนบัญชีควบ คู่ไปกับการเรียนในห้องโดยทางสถาบันจะเน้นการทำแบบฝึกหัดของทางมหาลัยและ อื่นๆ เพื่อให้น้องมีความมั่นใจในการทำข้อสอบ เหมาะกับน้องๆคณะบริหาร ที่ไม่ค่อยชอบวิชาบัญชี

 

 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์