สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
หลักสูตร ติวบัญชี สอนบัญชี   หลักสูตรบัญชีชั้นสูง II (Advance II )

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาตรี

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาโท

             

        วิชาบัญชีชั้นสูง 2  เป็นการเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เน้นการลงทุนในธุรกิจ  การซื้อกิจการ  การควบรวมกิจการ  ซึ่งเล่มนี้จะเป็นการรวมความรู้ของวิชาบัญชีที่เคยเรียนมาตั้งแต่ปี 1  มารวมอยู่ในบัญชีเล่มนี้โดยน้องๆ ต้องแม่นทั้งพื้นฐาน  และที่สำคัญต้องใช้ความละเอียดในการจัดทำกระดาษทำการงบการเงินรวม  รวมทั้งต้องตัดรายการบัญชีที่เป็นรายการระหว่างกัน  ของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

 

        และอย่างที่แจ้งไว้จากเนื้อหาบัญชีชั้นสูง 1  ว่าบางมหาวิทยาลัยจะสลับเนื้อหาด้านในระหว่าง  ชั้นสูง 1  และชั้นสูง 2  ซึ่งเวลาน้องๆ จะลงทะเบียนเรียนสด  หรือ เรียนออนไลน์ต้องบอกเนื้อหาที่เรียนด้วยนะคะ  พี่ๆ ติวเตอร์จะได้จัดหลักสูตรได้ถูก

 

 • การรวมธุรกิจ
 • การลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
 • งบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น
 • งบการเงินหลังวันซื้อหุ้น
 • กำไรระหว่างบริษัท  เน้นสินค้าคงเหลือ,  สินทรัพย์ถาวร,  หุ้นกู้
 • การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่
 • ถ้าหุ้นระหว่างบริษัทในเครือ
 • บริษัทย่อยในต่างประเทศ

 

อัตราค่าบริการ

วิชา

ราคา/ชั่วโมง/คน

 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน

600

 • บัญชีขั้นกลาง 1, 2, การเงิน

700

 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, บัญชีต้นทุน,บัญชีบริหาร, ทฤษฎี, ภาษีอากร

800-900

 
 

อธิบายรายละเอียดแต่ละหลักสูตรการเรียนบัญชี

หลักสูตร 6 ชั่วโมง จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
3,200 2,200 2,000 1,800
 • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
3,700 2,400 2,200 2,000
 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 4,300 3,000 2,700 2,500

หลักสูตร 10 ชั่วโมง จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
5,500 3,600 3,200 3,000
 • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
6,300 4,200 3,600 3,200
 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 7,200 5,000 4,500 4,200

*น้องๆ ที่ไม่สะดวกที่สถาบัน มีบริการติวนอกสถานที่ บวกค่าเดินทางครั้งละ 100-500 บาท (อยู่กับระยะทาง)

 

      เรียนบัญชีทั้งหมด 4-5 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับวิชาที่เนื้อหาและบทเรียนในการสอบแต่ละครั้งไม่มากนัก โดยวิชาที่สามารถสอนจบได้ภายใน 10 ชั่วโมงเช่น บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน, บัญชีภาษีอากร และบัญชีบริหาร (คณะบริหาร)    

 

หลักสูตรติวคอนเฟิร์ม รับรองผล 100% ติด F เรียนใหม่ฟรี

ราคาเหมาจ่าย 15,000 - 22,000 บาท ราคานี้เหมารวม Mid+Final

       เป็นการเรียนบัญชีแบบเหมาชั่วโมงโดยขั้นต่ำต้องเรียน 30 ชั่วโมง หลักสูตรนี้เป็นการลงทะเบียน Mid Term และ Final เพื่อที่จะได้มีการปรับพื้นฐานและเรียนบัญชีควบ คู่ไปกับการเรียนในห้องโดยทางสถาบันจะเน้นการทำแบบฝึกหัดของทางมหาลัยและ อื่นๆ เพื่อให้น้องมีความมั่นใจในการทำข้อสอบ เหมาะกับน้องๆคณะบริหาร ที่ไม่ค่อยชอบวิชาบัญชี
 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์