สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
หลักสูตร ติวบัญชี สอนบัญชี   หลักสูตรบัญชีชั้นสูง I ( Advance I )

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาตรี

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาโท

            

        วิชาบัญชีชั้นสูง 1 เป็นการเรียนเจาะลึกลงไปสายธุรกิจแต่ละแบบ  เริ่มมีรูปแบบการค้าขายที่ซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ตั้งแต่ขั้นต้น,  กลาง 1 และ 2 เข้ามาประยุกต์กับชั้นสูง  แต่น้องๆ หลายคนบอกพี่เป็นเสียงเดียวกันว่า  พอสอบเสร็จหนูลืมหมดแล้วค่ะตั้งแต่เล่มแรก  พอฟังแล้วรู้สึก...เฮ้อ...

 

      สำหรับวิชาชั้นสูง  พี่จะขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าการแบ่งบทเรียนในหนังสือจะแยกเป็น 2 แบบ  โดยบางมหาวิทยาลัยจะสลับเนื้อหา ของบทเรียนบัญชีชั้นสูง 1 ตามรายละเอียดด้านล่าง  ไปอยู่ในเล่มบัญชีชั้นสูง 2 ซึ่งที่เคยสอนมาจะเป็นสายของ  ม.จุฬาลงกรณ์,  ม.แม่ฟ้าหลวง และ ม.ธุรกิจบัณฑิต  แต่อีกหลายมหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดของบัญชีชั้นสูง 1 ดังต่อไปนี้

 

 •        การฝากขาย

 •        การผ่อนชำระ

 •        สัญญาเช่า

 •        การร่วมค้า

 •        บัญชีเดี่ยว

 •        สำนักงานใหญ่และสาขา

 •        การเลิกกิจการและพิทักษ์ทรัพย์

 •        การชำระบัญชี

 •        ปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

 

อัตราค่าบริการ

วิชา

ราคา/ชั่วโมง/คน

 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน

600

 • บัญชีขั้นกลาง 1, 2, การเงิน

700

 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, บัญชีต้นทุน,บัญชีบริหาร, ทฤษฎี, ภาษีอากร

800-900

 
 

อธิบายรายละเอียดแต่ละหลักสูตรการเรียนบัญชี

หลักสูตร 6 ชั่วโมง จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
3,200 2,200 2,000 1,800
 • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
3,700 2,400 2,200 2,000
 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 4,300 3,000 2,700 2,500

หลักสูตร 10 ชั่วโมง จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
5,500 3,600 3,200 3,000
 • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
6,300 4,200 3,600 3,200
 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 7,200 5,000 4,500 4,200

*น้องๆ ที่ไม่สะดวกที่สถาบัน มีบริการติวนอกสถานที่ บวกค่าเดินทางครั้งละ 100-500 บาท (อยู่กับระยะทาง)

 

      เรียนบัญชีทั้งหมด 4-5 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับวิชาที่เนื้อหาและบทเรียนในการสอบแต่ละครั้งไม่มากนัก โดยวิชาที่สามารถสอนจบได้ภายใน 10 ชั่วโมงเช่น บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน, บัญชีภาษีอากร และบัญชีบริหาร (คณะบริหาร)    

 

หลักสูตรติวคอนเฟิร์ม รับรองผล 100% ติด F เรียนใหม่ฟรี

ราคาเหมาจ่าย 15,000 - 22,000 บาท ราคานี้เหมารวม Mid+Final

       เป็นการเรียนบัญชีแบบเหมาชั่วโมงโดยขั้นต่ำต้องเรียน 30 ชั่วโมง หลักสูตรนี้เป็นการลงทะเบียน Mid Term และ Final เพื่อที่จะได้มีการปรับพื้นฐานและเรียนบัญชีควบ คู่ไปกับการเรียนในห้องโดยทางสถาบันจะเน้นการทำแบบฝึกหัดของทางมหาลัยและ อื่นๆ เพื่อให้น้องมีความมั่นใจในการทำข้อสอบ เหมาะกับน้องๆคณะบริหาร ที่ไม่ค่อยชอบวิชาบัญชี

 

 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์