สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
หลักสูตร ติวบัญชี สอนบัญชี   หลักสูตรบัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate II )

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาตรี

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาโท

          

        วิชาบัญชีชั้นกลาง 2  จะเรียนเจาะลึกในหมวดของ  “หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ”  สำหรับเล่มนี้เนื้อหาอาจจะไม่มากเท่าชั้นกลาง 1  แต่ว่ามีบทที่สำคัญใหญ่ๆ  และยากๆ  เช่นหุ้นกู้  และสัญญาเช่าระยะยาว  โครงสร้างของบทดังกล่าวค่อนข้างเยอะนะคะ  น้องๆ ต้องทำแบบฝึกหัดให้มากเพราะเป็นเรื่องที่สามารถดัดแปลง  ยืดหยุ่นได้มากเลยค่ะ

 

 • หนี้สินหมุนเวียน  เน้นเจ้าหนี้  และตั๋วจ่าย
 • ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  เน้นหนี้สินจากการรับประกัน,  ของสมนาคุณ
 • หนี้สินระยะยาว  เน้นหุ้นกู้
 • หนี้สินระยะยาวประเด็นพิเศษ  เน้นสัญญาเช่าระยะยาว
 • ห้างหุ้นส่วน  เน้นการแบ่งกำไร,  รับหุ้นส่วนใหม่,  ลาออก  และเลิกกิจการชำระบัญชี
 • บริษัท  เน้นออกจำหน่ายหุ้น,  สิทธิซื้อหุ้น,  การจ่ายปันผล,  กำไรต่อหุ้น
 • การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
 • งบกระแสเงินสด เน้นวิธีทางอ้อม

 

ชีทสรุปตัวอย่าง  เรื่อง :  หนี้สินโดยประมาณ, หุ้นกู้, งบกระแสเงินสด

 

 

ตัวอย่าง VDO ติวบัญชี Online

VDO ตัวอย่าง : การจัดทำงบกระแสเงินสด

 


 

อัตราค่าบริการ

วิชา

ราคา/ชั่วโมง/คน

 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน

600

 • บัญชีขั้นกลาง 1, 2, การเงิน

700

 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, บัญชีต้นทุน,บัญชีบริหาร, ทฤษฎี, ภาษีอากร

800-900

 
 

อธิบายรายละเอียดแต่ละหลักสูตรการเรียนบัญชี

หลักสูตร 6 ชั่วโมง จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
3,200 2,200 2,000 1,800
 • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
3,700 2,400 2,200 2,000
 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 4,300 3,000 2,700 2,500

หลักสูตร 10 ชั่วโมง จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
5,500 3,600 3,200 3,000
 • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
6,300 4,200 3,600 3,200
 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 7,200 5,000 4,500 4,200

*น้องๆ ที่ไม่สะดวกที่สถาบัน มีบริการติวนอกสถานที่ บวกค่าเดินทางครั้งละ 100-500 บาท (อยู่กับระยะทาง)

 

      เรียนบัญชีทั้งหมด 4-5 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับวิชาที่เนื้อหาและบทเรียนในการสอบแต่ละครั้งไม่มากนัก โดยวิชาที่สามารถสอนจบได้ภายใน 10 ชั่วโมงเช่น บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน, บัญชีภาษีอากร และบัญชีบริหาร (คณะบริหาร)    

 

หลักสูตรติวคอนเฟิร์ม รับรองผล 100% ติด F เรียนใหม่ฟรี

ราคาเหมาจ่าย 15,000 - 22,000 บาท ราคานี้เหมารวม Mid+Final

       เป็นการเรียนบัญชีแบบเหมาชั่วโมงโดยขั้นต่ำต้องเรียน 30 ชั่วโมง หลักสูตรนี้เป็นการลงทะเบียน Mid Term และ Final เพื่อที่จะได้มีการปรับพื้นฐานและเรียนบัญชีควบ คู่ไปกับการเรียนในห้องโดยทางสถาบันจะเน้นการทำแบบฝึกหัดของทางมหาลัยและ อื่นๆ เพื่อให้น้องมีความมั่นใจในการทำข้อสอบ เหมาะกับน้องๆคณะบริหาร ที่ไม่ค่อยชอบวิชาบัญชี
 

 

 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์