สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
หลักสูตร ติวบัญชี สอนบัญชี   หลักสูตรบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate I)

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาตรี

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาโท

                 

      สำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่  1  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบัญชีปราบเซียน  ในเล่มนี้จะเน้นเนื้อหาที่เจาะลึกแค่หมวดเดียวคือ  สินทรัพย์  โดยเริ่มจากหมุนเวียนไปจนถึงสินทรัพย์ระยะยาว  ซึ่งแต่ละหัวข้อจะเจาะลึกในรายละเอียดค่อนข้างมากแล้ว  น้องๆ เรียนหลายเรื่อง  ทำให้เวลาสอบน้องๆ  ต้องอ่านเยอะมาก  (-_-'') 

 

      บัญชีชั้นกลาง  พี่อัสขอแนะนำว่าถ้ามาอ่านแค่ก่อนสอนจะอ่านไม่ทัน  น้องๆ ต้องทยอยอ่านและทำแบบฝึกหัดนะคะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเน้นที่แบบฝึกหัด  ต้องหาแบบฝึกหัดทำให้เยอะที่สุด  เพราะเวลาสอบอาจารย์จะชอบเอาหลายๆ บทมารวมเป็น 1 ข้อ ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจ จะแอบจำหรือท่องไปสอบคงไม่ได้  แต่ถ้าน้องผ่านเล่นชั้นกลาง 1 ได้ เล่มต่อๆ ไปก็ชิว...แล้วคร่า  ต่อไปเป็นตัวอย่างบทเรียน

 

 •   เงินสดและเงินฝากธนาคาร  เน้นงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 •   ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ  เน้นตัดหนี้,  ตั้งค่าเผื่อ,  การขายลูกหนี้
 •   การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุน
 •   การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีพิเศษ
 •   เงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้  *(เรื่องนี้ค่อนข้างยาก)
 •   ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  เน้นการได้มา
 •   ค่าเสื่อมราคา  ค่าสูญสิ้น  และการด้อยค่าของสินทรัพย์
 •   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  และทรัพยากรธรรมชาติ

 

ตัวอย่างชีทสรุป  เรื่อง  :  เงินสดย่อย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

 

 

ตัวอย่าง VDO ติวบัญชี Online

VDO  ตัวอย่าง  :  การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

 
 

VDO  ตัวอย่าง  :  การบันทึกบัญชีลูกหนี้,  ตั้งค่าเผื่อหนี้,  การตัดหนี้สูญ

 

อัตราค่าบริการ

วิชา

ราคา/ชั่วโมง/คน

 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน

600

 • บัญชีขั้นกลาง 1, 2, การเงิน

700

 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, บัญชีต้นทุน,บัญชีบริหาร, ทฤษฎี, ภาษีอากร

800-900

 
 

อธิบายรายละเอียดแต่ละหลักสูตรการเรียนบัญชี

หลักสูตร 6 ชั่วโมง จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
3,200 2,200 2,000 1,800
 • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
3,700 2,400 2,200 2,000
 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 4,300 3,000 2,700 2,500

หลักสูตร 10 ชั่วโมง จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
5,500 3,600 3,200 3,000
 • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
6,300 4,200 3,600 3,200
 • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 7,200 5,000 4,500 4,200

*น้องๆ ที่ไม่สะดวกที่สถาบัน มีบริการติวนอกสถานที่ บวกค่าเดินทางครั้งละ 100-500 บาท (อยู่กับระยะทาง)

 

      เรียนบัญชีทั้งหมด 4-5 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับวิชาที่เนื้อหาและบทเรียนในการสอบแต่ละครั้งไม่มากนัก โดยวิชาที่สามารถสอนจบได้ภายใน 10 ชั่วโมงเช่น บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน, บัญชีภาษีอากร และบัญชีบริหาร (คณะบริหาร)    

 

หลักสูตรติวคอนเฟิร์ม รับรองผล 100% ติด F เรียนใหม่ฟรี

ราคาเหมาจ่าย 15,000 - 22,000 บาท ราคานี้เหมารวม Mid+Final

       เป็นการเรียนบัญชีแบบเหมาชั่วโมงโดยขั้นต่ำต้องเรียน 30 ชั่วโมง หลักสูตรนี้เป็นการลงทะเบียน Mid Term และ Final เพื่อที่จะได้มีการปรับพื้นฐานและเรียนบัญชีควบ คู่ไปกับการเรียนในห้องโดยทางสถาบันจะเน้นการทำแบบฝึกหัดของทางมหาลัยและ อื่นๆ เพื่อให้น้องมีความมั่นใจในการทำข้อสอบ เหมาะกับน้องๆคณะบริหาร ที่ไม่ค่อยชอบวิชาบัญชี
 

 

 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์