สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
อีเมล : รหัสผ่าน :
หลักสูตร ติวบัญชี สอนบัญชี   หลักสูตรบัญชีการเงิน Financial A/C

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาตรี

  หลักสูตรติวบัญชีปริญาโท

         

       ขอต้อนรับ  ว่าที่มหาบัณทิตทุกท่าน  สำหรับการเรียนปริญญาโท MBA จะมีวิชาบังคับ 2  ตัวด้วยกันนั้นคือวิชาบัญชีการเงิน Financial Accounting และวิชาบัญชีบริหาร Managerial Accounting
         

         สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก  ป.โท  และวิชาบัญชีนั้น  โดยส่วนใหญ่มาจาก 4 สาเหตุ

 1. ตอนเรียน ป.ตรี  ไม่ได้เรียนคณะบริหาร  จึงไม่เคยได้เรียนวิชาบัญชีมาเลย  ทำให้ไม่มีพื้นฐานบัญชี
 2. การเรียน ป.โท MBA  ส่วนใหญ่ทางมหาลัยจะนิยมใช้ Text Book หรือชีทภาษาอังกฤษ  ซึ่งท่านใดที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงจะเป็นเรื่องยากในการเรียน
 3. ด้วยระยะเวลาอันสั้นในการเรียนวิชาบัญชี  จึงทำให้ไม่สามารถเข้าใจในรายละเอียดของบัญชีได้
 4. ตอนสอบอนุญาติให้ Open Book หรือไม่นี้  ก็ถือว่าเป็นปัญหามาก  เพราะบางมหาลัยให้ Close Book สอบและมีเนื้อหาการคำนวณมาก

 

     หลักการติวบัญชีให้กับเด็กป.โท  ส่วนใหญ่อัสจะเน้นเป็นสอน 2  ด้านด้วยกัน  คือเน้นลงโจทย์คำนวณและเน้ินเชิงประยุกต์  นำมาใช้ในการบริหาร (ข้อเขียน) แต่หลักการติวที่สำคัญของ ป.โท  คือการติวตามเนื้อหาที่อาจารย์เลือกสอนและเก็งตามแนวข้อสอบตามที่อาจารย์ให้มา  เพราะว่าหนังสือบัญชีการเงิน Financial Accounting  นั้นมีหลายบทในขอบเขตเวลาในการเรียนทำให้สอนหมดไม่ได้  ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เหมือนกัน
     

       สำหรับ ป.โท แนะนำว่าถ้ามีเวลาอยากให้ลงติวอย่างน้อย 10 ชม.  เพราะว่าอัสจะปรับพื้นฐานวิชาบัญชีการเงิน Financial Accounting  ให้เพื่อที่จะเวลาเรียนวิชาบัญชีบริหาร Managerial Accounting จะได้เรียนต่อได้สบาย  การลงเรียนจะเน้นพื้นฐานในเชิงบริหาร  และลงโจทย์คำนวณที่สำคัญ
       

 

    หัวข้อส่วนใหญ่ที่จะสอบในวิชาบัญชีการเงิน Financial Accounting เช่น

     เชิงข้อเขียน

 1. ความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร
 2. วงจรบัญชี  คืออะไร
 3. อธิบายวัตถุประสงค์และประโยชน์ของงบการเงิน
 4. การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 5. การคำนวณหาสินทรัพย์สุทธิ

 

     เชิงการคำนวณ

 1. วิเคราะห์รายการค้า
 2. ลงบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน  แยกประเภท  งบทดลอง  และออกงบการเงิน
 3. การบันทึกรายการปรับปรุง  และปิดบัญชี
 4. นโยบายสินค้าคงเหลือ Periodic & Perpetual

 

      ไม่ต้องห่วงเรื่องความรู้ความสามารถของติวเตอร์  อัสเป็นติวเตอร์หลักของเด็กบัญชีติวเตอร์  ซึ่งเรียนจบ MBA มาแล้ว  การันตีด้วยเกียรตินิยมทั้ง  ป.ตรี  และป.โท   และยังรับเป็นติวเตอร์ติวให้กับเด็ก ป.โท ที่เตรียมสอบ Compre โดยไปติวให้ถึงมหาวิทยาลัย

 

โทรปรึกษาการติวบัญชี  ทั้งที่ติวเดี่ยว  และกลุ่มได้ที่
อัส  086-5459909  e-mail dekbunchee29@gmail.com

 

 

ตัวอย่าง VDO ติวบัญชี Online

ตัวอย่าง VDO : สรุปหมวดบัญชี

 

 

ตัวอย่าง VDO : วงจรบัญชี Accounting Cycle

 
 

ราคาค่าติวบัญชี ป.โท

วิชาที่เปิดสอน

ค่าเรียน/คน/ชม. 

* Financial Accounting

Managerial Accounting

Corporate Finance

* Business Financial

900

 

จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
 • หลักสูตร 6 ชั่วโมง
8,400 3,200 3,000 2,800
 • หลักสูตร 10 ชั่วโมง
8,100 5,500 5,000 4,500
 

อธิบายรายละเอียดแต่ละหลักสูตร

หลักสูตร 6 ชั่วโมง

     เรียนบัญชีทั้งหมด 2-3 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการติวแบบเร่งรัดก่อนสอบ

เน้นการจัดประเด็นในแต่ละบท

หลักสูตร 10 ชั่วโมงสำหรับการเตรียมสอบ

      เรียนบัญชีทั้งหมด 4-5 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการติวแบบเร่งรัดก่อนสอบ เน้นการจัดประเด็นในแต่ละบทและเน้นทำแบบฝึกหัด
 
      พิเศษ อัตรค่าจ้างติวเตอร์ในกรณีเชิญไปสอนนอกสถานที่เช่น นักศึกษาปริญญา จับกลุ่มกันใช้ห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือตามสถานที่อื่นๆ แล้วอยากจะเชิญติวเตอร์ไปสอนถึงที่ทางสถาบันคิดเป็นค่าชั่วโมงสองของติวเตอร์ โดยคิดชั่วโมงละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง ราคานี้รวมค่าเดินทางแล้ว

 

 

สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์